rhy.fi
Hirviporukka

Rytkyn hirviporukkaan ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet.

 

Vaatimuksena ovat voimassaoleva metsästyskortti ja ampumakoe, maksettu seuran jäsenyys sekä aseenkantolupa hirviaseeseen. Metsällä käytetään lain vaatimaa oranssia huomiovaatetusta.

 

Syksyn 2020 hirvijahdin asioita käsitellään seuran kesäkokouksen jälkeen pidettävässä palaverissa. Silloin valitaan hirviporukan johtajat ja päätetään metsästyksen aloituksesta.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua